Keresés

UWC Magyarország

 

uwcmo

Az UWC Magyarországi Egyesülete a United World Colleges nemzetközi szervezetéhez kapcsolódó közhasznú nonprofit egyesület. Az UWC Magyarország legfontosabb tevékenységei közé tartozik az UWC mozgalom Magyarország számára felajánlott ösztöndíjainak pályáztatása, a legrátermettebb diákok kiválasztása és kiküldése, az UWC iskolákban tanuló magyar diákok segítése, az ösztöndíjon kívüli költségek előteremtése.

Bár a hivatalos megalakulást 2000 januárjában jegyezték be, akkor még Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete (EVIME) néven, az UWC Magyarországi Egyesülete már ezt megelőzően is több éve társadalmi munkában szervezett gyűlések, éves találkozók, válogatások és táborok keretében működött. Ez teremtette meg a már létező kapcsolatrendszer és együttműködés jogi keretét.

Szervezet

Az Egyesületet az elnökség vezeti, melynek 2016 októbere óta öt tagja van:

Elnök: Scharek Mónika

Elnökségi tagok:
- Válogatás, kampányok: Szekeres Zsolt
- Belső kapcsolattartás: Fekszi Gábor
- Velux válogatás: Koppány Judit
- Pénzügy: Ormay Éva 

Az elnökséget az Egyesület közgyűlése választja meg, amely évente egyszer üléseik. A közgyűlésen részt vehetnek az Egyesület tagjai és pártoló tagjai. Az elnökség megbízatása rendszerint egy évre szól, melynek végén az elnökség tagjai beszámolnak tevékenységükről a közgyűlésnek.

Az elnökség koordinálja az Egyesület jogi és pénzügyi feladatait, szervezi és ellenőrzi a válogatást és a válogatáshoz kapcsolódó más feladatokat, továbbá tartja a kapcsolatot az iskolákkal és a kint tanuló diákokkal és családjukkal.

Az elnökség munkáját az UWC Magyarország Felügyelő Bizottsága ellenőrzi. Őket szintén egy évre választja meg a közgyűlés. A Felügyelő Bizottságnak 2014 októbere óta három tagja van: Földesi Ferenc, Gyuricza Eszter és Böröczky László.

Az UWC Magyarország közösségét nem csak az Egyesület nyújtotta formális kapcsolat tart össze, hanem a közös élmények és barátságok, amik személyessé és barátságossá teszik az Egyesület életét. 

Ösztöndíjak

Az UWC-iskolák minden évben által Magyarországnak felajánlott ösztöndíjak pályáztatása az Egyesület legfontosabb munkája. A válogatási folyamatról és az ösztöndíjakról bővebben itt olvashatsz.