Keresés

Válogatási folyamat

A UWC Magyarországi Egyesülete (UWC Magyarország) egy főként volt UWC ösztöndíjas magyar diákokból alakult civil szervezet. Mint ilyen, tagjai önkéntes alapon vesznek részt az egyesület munkájában. Egyik legfontosabb feladatunk minden évben a UWC iskolák által Magyarországnak felajánlott ösztöndíjakra jelentkező diákok válogatása.  

A folyamatot egyesületünk Válogató Bizottsága koordinálja, amely a válogatások fordulóit szervezi, a jelentkezőkkel, érdeklődőkkel tartja a kapcsolatot, és kezeli a beérkezett pályázatokat.

Minden évben adott számú ösztöndíjat tudunk felkínálni a jelöltek számára, ami komoly feladatot ró a szervezetre a jelentős túljelentkezés miatt. Mivel célunk, hogy a lehető legjobb jelölteket javasoljuk és küldjük ki az iskolákba, ezért válogatási rendszerünk összetett, több fordulóból áll.

A válogatás menete

A hivatalos pályázati felhívás közzététele minden évben ősszel történik. Ettől az időponttól lehet regisztrálni az egyesület honlapján, és ekkor tájékoztatjuk a gimnáziumok és szakközépiskolák igazgatóit is.

  1. A pályázás feltétele a megszabott határidőig megtörtént regisztráció az adott ösztöndíjtípus pályázati felületén, valamint a hiánytalanul kitöltött és összeállított pályázati anyag lezárása és a postázandó oldalak visszaküldése levelezési címünkre. A hiányos pályázatokat nem áll módunkban értékelni, ezért kérjük, mindenki ügyeljen arra, hogy gondosan, precízen elkészített pályamunkát nyújtson be egyesületünknek. A pályázati anyag célja, hogy a válogatók megismerjék a jelentkező iskolai és iskolán kívüli életét, szakmai eredményeit és szabadidős tevékenységeit, kedvteléseit egyaránt.

  1. A pályázatok beérkezéséről e-mailben visszajelzést küldünk. A pályázati határidő lejárta után kezdjük el a pályázatok feldolgozását. Ekkor tájékoztatjuk a jelentkezőket e-mailben arról, hogy az anyagot teljesnek és érvényesnek találtuk-e. A válogatás soránaz ugyanazon típusú ösztöndíjra jelentkezők versenyeznek egymással.

  1. A válogatás első fordulójában minden pályázatot több válogató értékel egy egységes szempontrendszer és kulcs alapján, és közösen tesznek javaslatokat a továbbjutó jelentkezők személyeire vonatkozóan. Az eredményekről a döntés után mindenkit e-mailben értesítünk.

  1. A második fordulóba a legjobb 60 jelölt jut tovább. Őket egy kötetlen, kb. 45 perces személyes találkozóra, beszélgetésre hívjuk, melynek fő célja az, hogy még jobban megismerhessük a jelentkezőket. Az interjú lebonyolítása után a jelölteket egy egységes szempontsor alapján értékelik újra a válogatók.

  1. A végső, harmadik forduló egy egész hétvégés program (általában egy kétnapos, ottalvós tábor keretében zajlik), melynek állandó elemei a különféle szituációs játékok, kreatív feladatok, valamint hangulatos, színes programok. A harmadik fordulóban minden jelentkezőt együtt értékelünk, de az ugyanolyan típusú ösztöndíjra jelentkezők továbbra is egymással versenyeznek az elnyerhető ösztöndíjért.

Az itt résztvevő 16 diák közül kerül majd ki az a néhány, aki felvételt nyerhet a UWC iskoláiba. A végső fordulóba bejutott 16 diáknak pályázati anyaguk egyes részeit a fordulót megelőzően angolra kell fordítani (szükség esetén ebben tudunk segíteni). A harmadik fordulóban a résztvevőktől 5.000 forint hozzájárulást kérünk a szálláshoz, étkezéshez.  A hátrányos helyzetű diákoknak szóló ösztöndíjra jelentkezőknek- a pályázó családok anyagi hátterétől függően - az egyesület finanszírozza a pályázók kiválasztásban való részvételét (pl. utazás a válogatás fordulóira, szállás és ellátás az utolsó forduló alatt).

 

A válogatás egyes fordulóit a válogatók értekezlete zárja, amely alapos mérlegelést követően konszenzussal dönt a továbbjutók személyéről. A válogatás bármely fordulójáról való távolmaradás a válogatási folyamatból való automatikus kizárást vonja maga után. Az eljárás során születő döntések ellen fellebbezésnek helye nincs.

A UWC Magyarország a válogatási folyamat végén dönt a konkrét iskolákba történő jelölésekről. Természetesen figyelembe vesszük pályázóink preferenciáit, de maradéktalan teljesülésüket a rendelkezésre álló ösztöndíjak korlátozott száma miatt nem tudjuk minden esetben garantálni. Az ösztöndíjak elosztásakor a UWC Magyarország a válogatási eredmények alapján javaslatot tesz a UWC iskoláknak a jelölt diákok személyét illetően, a végső döntést azonban az egyes iskolák hozzák meg. Az elmúlt évtizedek során viszont még soha nem fordult elő, hogy egy általunk jelölt diák ne nyert volna felvételt valamelyik UWC-be. A válogatási folyamat az iskolák megerősítő visszajelzésével, május elején zárul le.

A kiválogatottakat egyesületünk tagjai, a UWC mozgalom volt diákjai segítik a felkészülésben. A leendő elsősöknek így lehetősége nyílik személyesen is felvenni a kapcsolatot másodéveseikkel (amennyiben a diák leendő iskolájában épp tanul másik magyar), illetve találkozni az iskolája végzett magyar diákjaival, akik gyakorlati tanácsaikkal, tapasztalataikkal segítik majd a kiutazás előkészítésében. A kiválogatottak családjainak egy tájékoztató szülői értekezletet tartunk, a "gólyák" pedig részt vehetnek a minden évben nagy sikerrel megrendezett UWC táborban, ahol még több hasznos információ birtokába juthatnak, és jobban megismerkedhetnek egymással és az egyesület tagjaival.