Keresés

Kik jelentkezhetnek a hátrányos helyzetű diákoknak szóló ösztöndíjakra?

Az alábbiakban a 2017-19-es tanévekre szóló jelentkezési feltételeket olvashatod. Egyesületünk a következő ösztöndíjpályázatot várhatóan 2017 októberében hirdeti meg. 

A  UWC  Magyarországi  Egyesülete meghirdeti kétéves középiskolai ösztöndíját hátrányos helyzetű diákok számára Olaszországba, a United World College of the Adriatic iskolába.

Kik jelentkezhetnek?

Az ösztöndíjakat azok a diákok pályázhatják meg, akik nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak; és megfelelnek az alábbi feltételeknek:

2017. szeptember 1-jén 16. életévüket már, de 19. életévüket még nem töltik be;

érettségi vizsgájukat 2018-ban vagy 2019-ben tennék le;

magyar állampolgárok és beszélnek magyarul vagy nem magyar állampolgárok, de legalább második megkezdett tanévüket töltik magyarországi oktatási intézményben és beszélnek magyarul;

és alábbi kitételek közül minimum egynek megfelelnek:

A. Szüleik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, és ezt aláírt szülői nyilatkozattal igazolják,

B. Roma/cigány kisebbséghez tartoznak, amiről írásos nyilatkozatot küldenek,

C. A 05/2015. (IV. 23.) számú Kormányrendelet alapján jelentős munkanélküliséggel sújtott településen vagy társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett településen laknak, és ezt lakcímkártyájuk másolatával bizonyítják (a településeket a 05/2015. (IV. 23.) számú kormányrendelet 2. melléklete tartalmazza; a települések listája megtalálható itt

D. Menekült vagy oltalmazott státusszal rendelkeznek, és ezt megfelelő módon igazolják;

E. Állami gondozottak, és ezt a gyámhatóság igazolásával bizonyítják;

Az A-D kategóriában pályázók esetében olyan diákok jelentkezését várjuk, ahol a családban az egy főre eső nettó jövedelem a családi pótlékot, segélyeket is beszámítva nem haladja meg a 65.000 Ft-ot.

Az egyesület fenntartja a jogot, hogy a válogatás során a különböző jövedelmi forrásokról dokumentumokat kérjen, ill. az ösztöndíjra esélyes diákok környezetével megismerkedjen.