Keresés

Gyakori kérdések

Pályázhatok-e egyszerre több típusú ösztöndíjra?

Nem, egy jelentkező érvényesen csak egy típusú ösztöndíjra pályázhat. Az ösztöndíjfelhívást itt éred el, az ösztöndíjak pénzügyi részleteiről pedig itt olvashatsz bővebben.

Milyen típusú ösztöndíjak vannak?

A 2017-19-es tanévre három típusú ösztöndíjra pályázhatsz.

Két need-based ösztöndíj van, amelyek mérsékelt családi hozzájárulást igényelnek.

Egy ösztöndíj van, amelyet hátrányos helyzetű diákoknak hirdettünk meg. Ez nem igényel anyagi hozzájárulást. Arról, hogy ki minősül hátrányos helyzetűnek, itt olvashatsz.

Két részösztöndíjunk is van, amelyek jelentős anyagi hozzájárulást kívánnak a családoktól, viszont itt a legmagasabb a bejutási esély.

A pályázati kiírást itt találod, az ösztöndíjak pénzügyi részleteiről pedig itt olvashatsz bővebben.

Miért támogassam, hogy a gyerekem egy UWC iskolába járjon?

A szülőknek külön oldalt indítottuk, ahol választ adunk minden kérdésükre. Ez itt érhető el.

Miben különbözik egy UWC iskola egy átlagos külföldi iskolától?

A United World Colleges világhálózat célja az, hogy amellett, hogy a világ minden tájáról összesereglett diákok ott fejezhessék be középiskolai tanulmányaikat, lehetőséget biztosítson számukra más kultúrák, eszme- és értékrendszerek megismerésére, és arra, hogy olyan felelősségteljes fiatalokká váljanak, akik nyitottak a világ és a környezet problémáira, és személyes feladatuknak érzik, hogy ezek megoldásáért tegyenek is valamit. Az iskolahálózat elvi alapjait Kurt Hahn német tudós még 1962-ben fektette le, s az iskolák ma is ezeket az időtálló értékeket képviselik. Az igen színvonalas oktatás és a pezsgő diákélet mellett az intézmények vezetősége és diákjai nagy figyelmet szentelnek a szociális munkának, illetve olyan események szervezésének (mint például jótékonysági koncertek), amelyekkel a társadalom javára lehetnek. Mind az iskolán belüli, mind az azt körülvevő társadalmat érintő tevékenységek, események legtöbbje a diákok kezdeményezésére valósul meg, így mindenkinek megadatik az a lehetőség, hogy saját ötleteit vagy álomnak tűnő elképzeléseit másokkal összefogva megvalósítsa. Ezt támasztja alá Kurt Hahn jelmondata is: "Több van benned, mint gondolnád!"

Ide kattintva megnézheted, mi a tíz legfőbb érv a UWC mellett!

Melyik UWC-iskolák szoktak magyar diákoknak ösztöndíjakat felajánlani?

A világszervezet 16 tagiskolája közül eddig tizenháromban voltak magyar diákok:

 • United World College of the Atlantic (Nagy-Britannia, Wales)

 • United World College of the Adriatic (Olaszország)

 • Red Cross Nordic United World College (Norvégia)

 • Lester B. Pearson College of the Pacific (Kanada)

 • Armand Hammer United World College of the American West (USA, Új-Mexikó)

 • Li Po Chun United World College (Hongkong)

 • Mahindra United World College (India)

 • United World College Costa Rica (Costa Rica)

 • United World College of South East Asia (Szingapúr)

 • United World College Maastricht (Hollandia)

 • UWC Robert Bosch College (Németország)

 • UWC Dilijan College (Örményország)

 • UWC Changshu (Kína)

 • UWC Thailand (Thaiföld)

A felajánlások száma és típusa évente változik.

Hány magyar diák kaphat ösztöndíjat évente?

Ez mindig attól függ, hány UWC iskola ajánl fel az adott tanévre ösztöndíjat magyar diákok részére. A szám általában három és nyolc között mozog, minden évben késő ősszel kapjuk meg az iskolák előzetes felajánlásait, az ösztöndíjak végleges száma azonban még tavasszal is változhat. Az kivételesen ritka, hogy egy iskola egynél több magyar elsős diákot fogadna.

Lehet-e egyes iskolákba/országokba jelentkezni?

Nem. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a pályázók az ösztöndíjprogramban való részvételre jelentkeznek, és nem egy konkrét iskolában vagy országban való tanulásra. A UWC Magyarország a válogatási folyamat végén dönt a személyes jelölésekről. Természetesen figyelembe vesszük pályázóink preferenciáit, amelyek közlésére a válogatás során adódik alkalom, ám a rendelkezésre álló ösztöndíjak korlátozott száma miatt maradéktalan teljesülésüket nem tudjuk minden esetben garantálni.

Milyen az elhelyezés, milyen körülmények között élnek a diákok az UWC-iskolákban?

Az iskolák saját kollégiumi épületekkel rendelkeznek, általában egy zárt területen (campus) belül találhatóak meg a létesítményeik. Egy helyen van tehát az iskolaépület, az irodák, a diákok szobái, az étkező, a könyvtár stb. (Kivételt képez ebben az olaszországi iskola, amely egy kis faluban helyezkedik el, épületei itt vannak szétszórva, tehát nem alkot zárt campust, azonban épp ez adja különlegességét.) A diákok általában többedmagukkal laknak egy szobában (általában max. 3-4 fő), s közös fürdőszobát, konyhát, nappalit vagy hasonló társas életteret, helyiséget használnak, tehát igazi jó kollégiumi hangulat uralkodik!

Elfogadják-e az IB-t nyelvvizsgaként Magyarországon?

Igen, a Nemzetközi Érettségi itthon automatikusan egy felsőfokú, C típusú államilag elfogadott nyelvvizsgával egyenértékű. Ez esetben a nyelvvizsga-bizonyítvány száma helyett az érettségi bizonyítvány (IB) számát kell megadni.

Hogyan tudom igazolni, hogy menekült vagy oltalmazott státusszal rendelkezem?

Bármilyen olyan dokumentum, közokirat, igazolvány alkalmas a státusz igazolására, amely bizonyítja, hogy menekültügyi eljárásodban jogerős döntés született, amelynek értelmében menekültként vagy oltalmazottként téged a megfelelő hatóság elismert.

Milyen nyelven folyik az élet az UWC-kben?

Az iskolák mindegyikében (melyekben magyar ösztöndíjasok tanulhatnak) az angol a tanítás és a "mindennapi élet" nyelve, így a vizsgák és a számonkérések is angolul folynak (magyarul csak a magyar irodalom vizsgát lehet beadni).

A jelentkezők válogatásában az angol nyelvtudás előny, de egyáltalán nem feltétel, azonban jó, ha a diák legalább középszinten tud kommunikálni valamilyen idegen nyelven.

Milyen gyakran jöhetnek haza a diákok, mennyi szünidejük van?

A diákoknak jellemzően egy hónapos téli szünetük van, általában december elejétől január elejéig, illetve majdnem három hónapos nyári szünetük május végétől augusztus végéig. Kivételt képez a szingapúri iskola, ahol a nyári szünet rövidebb. A diákok ilyenkor hazautazhatnak, de többen (főleg akik nagyon távoli országokból érkeznek az adott iskolába) a téli szünetben inkább a környező városok, országok felfedezését, ottani barátok meglátogatását választják. Ezzel kapcsolatban érdemes megfontolni a sokszor igen jelentős távolságokat, az utazási költségeket, vagy azt, hogy nem biztos, hogy a diák egyhamar megint eljut például egy tengerentúli országba, ezért nem árt kihasználni az idejét arra, hogy körülnézzen, ha már egyszer ott van... Az iskolák gondoskodnak azon diákok elszállásolásáról, akik nem tudnak hazalátogatni a szünet időtartamára.

Az iskolák természetesen a fentitől eltérő szüneteket is meghatározhatnak (és van, ahol korábban hívják vissza diákjaikat a nyári szünetről, például augusztus végén, közepén), illetve a tanév folyamán, általában két alkalommal a szokásos tanítási rendtől eltérően a diákok valamilyen projekt megvalósításával foglalkozhatnak, ami az iskolában vagy azon kívül is történhet. Nincs akadálya annak sem, hogy a szülők tanév közben meglátogassák a gyermeküket (vannak iskolák, amelyek tudnak szállást biztosítani a vendégeknek).

Milyen anyagi megterheléssel jár az ösztöndíj a családok számára, illetve mit finanszíroz az ösztöndíjat felajánló iskola?

Az ösztöndíjak értéke az ösztöndíjak típusától és a felajánló iskolától függően változik. Az ösztöndíjak pénzügyi részleteiről, a felajánlott ösztöndíjak értékéről és mértékéről itt olvashatsz.

A need-based ösztöndíjak esetén a UWC Magyarország számításai szerint az ilyen jellegű kiadások ritkán haladják meg jelentős mértékben azt az összeget, amelybe a diák hazai iskolai tanulmányai kerülnének. Egyesületünk mindezen anyagi jellegű nehézségek segítésére egy korlátozott pénzalapot különített el, amelyből a rászorulók visszatérítendő támogatásért folyamodhatnak. A hátrányos helyzetű diákoknak szóló ösztöndíjak esetén a járulékos költségeket Egyesületünk fedezni, míg a részösztöndíjaknál ezeket a családoknak kell fedezniük.

Hogyan zajlik a válogatás?

A válogatás több évtizedes nemzetközi tapasztalatokon alapul, szempontrendszere természetesen nem nyilvános. A folyamat részleteiről bővebben itt olvashatsz.

Mennyiben befolyásolja a nyelvtudás a pályázat elbírálását?

A jelentkezők válogatásakor nem előfeltétel, hogy a diák kiemelkedő angoltudással érkezzen, sőt, az angol nyelv ismeretének esetleges hiánya sem akadály. (Minden UWC iskolában felkészültek a gyengébb angoltudással érkezők segítésére, felzárkóztatására.) Az azonban jó, ha a jelentkező legalább középszinten képes valamilyen idegen nyelven kommunikálni.

Mi a UWC Magyarország szolidaritási/támogatási alapja, és hogyan lehet rá pályázni?

A UWC Magyarország gondot fordít arra is, hogy segítse az anyagi problémákkal küzdő friss ösztöndíjasait, és - szerény lehetőségeihez mérten - enyhíteni próbálja többek között a kiutazás vagy a biztosítás szülőkre háruló terheit. A támogatásra, melyet visszatérítendő, kamatmentes hitel formájában tudunk felajánlani, a válogatás lezárultával lehet pályázni a UWC Magyarország által e célra elkülönített szolidaritási alapból. Az elbírálás szociális helyzet alapján, az igényelt összeg nagysága és az igénylők száma alapján történik, mert a félretett alap jelenleg véges. Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy eddig még nem volt rá példa, hogy ösztöndíjat nyert magyar diák anyagi problémák miatt ne tudta volna tanulmányait elkezdeni. A támogatási alap létrehozásával szeretnénk biztosítani, hogy ennek a jövőben se kelljen megtörténnie. A UWC Magyarország első számú célkitűzése, hogy minden diákunk kihasználhassa a neki odaítélt ösztöndíjat, anyagi lehetőségeire való tekintet nélkül.

Fontos kiemelni, hogy a szolidaritási/támogatási alap segítségével csak azokat a diákokat tudjuk támogatni, akik alap / need-based ösztöndíjat nyertek. A hátrányos helyzetű diákoknak kiírt ösztöndíjpályázaton nyertes diák járulékos költségeit fedezi az ösztöndíj, a részösztöndíjat nyert diákoknak pedig maguknak kell fedezniük azokat a költségeket, amelyeket az alap támogat .

Az ösztöndíjak pénzügyi részleteiről bővebben itt olvashatsz.

Mennyire számít a tanulmányi eredmény, illetve milyen tanulónak kell lenni ahhoz, hogy az ember megállja kint a helyét?

Az ideális pályázónak nem kell kitűnő tanulónak lennie (a válogatásnál egyébként is még sok más szempont alapján értékelik a jelentkezőket). Azonban fontos, hogy a kiválasztottak "bírják azt a tempót", amit a kinti iskolák diktálnak, ne jelentsen nekik problémát a tananyag elsajátítása, illetve ne ez határozza meg az életüket a két év alatt. Ez persze kezdetben nem mindig egyszerű, hiszen többen hiányos angoltudással kezdik meg tanulmányaikat, de a kemény munka, kitartás és aktivitás meghozza az eredményt, mindenkinek sikerül általában már az első két hónapban felzárkóznia. Tudni kell, hogy egy UWC iskolában sokkal aktívabb, pergőbb az élet, mint egy átlagos magyar középiskolában, mind tanulmányi, mind más szempontból. A tanuláson kívül még rengeteg mindenre kell és lehet időt szakítani (kötelező és szabadon választott sport- és kreatív tevékenységek, közösségi munka, társasági élet stb.), ezt azonban leghatékonyabban a szorgalmas, talpraesett, jó felfogóképességű diákok tudják megoldani, ezért leginkább őket buzdítjuk a jelentkezésre. A tapasztalataink azt mutatják, hogy egy szorgalmas, megfelelő háttérrel rendelkező magyar diáknak nem okoz különösebb gondot a Nemzetközi Érettségi Program követelményrendszere. Bár ez teljesen más tanulási stílust és sokszor gondolkodási módot, több kreativitást és egyéni készülést, utánanézést, problémamegoldást igényel, a magyar diákok szép eredményekkel szokták mindezt teljesíteni.

Miért van szükség arra, hogy a szülő hivatalosan lemondjon a gondviselői jogairól, míg gyermeke a UWC diákja?

A gondviselői jogok átruházását az egész iskolahálózat alapszabálya írja elő. Pusztán gyakorlati oka van: a diákok közül sok a fiatalkorú, akiknek szüksége lehet egy olyan gondviselő személyre, aki gond esetén (például egy sürgős orvosi beavatkozás vagy speciális hivatali eljárás) ott a helyszínen tud segíteni a fiatalnak, olyan esetekben, amikor a szülőket értesíteni vagy az ő engedélyükhöz folyamodni túlságosan komplikált lenne (vagy kritikusan sok időt venne igénybe). Ez nem jelent tehát semmilyen jogvesztést a szülő részéről, csupán biztonsági lépés és száz százalékban a diákért van. Természetesen bármikor bármi történik a fiatalokkal, a szülőket értesítik először. Ez a lépés csak a nagy fizikai távolságot igyekszik áthidalni. Ennek értelmében az iskola igazgatója az, aki az összes ott tanuló diákjáért egy személyben felelős.

Jól felkészít-e a Nemzetközi Érettségi Program az egyetemi tanulmányokra? Milyen továbbtanulási lehetőségei vannak a végzős diákoknak?

A programot kifejezetten úgy dolgozták ki, hogy felkészítse a diákokat a későbbi egyetemi tanulmányaikra. Nagy hangsúlyt fektet az önállóságra, az önálló véleményalkotásra és arra, hogy ezt a diákok megfelelően tudják írott formában is kifejezni. A programnak része egy maximum 4000 szavas, önálló kutatáson alapuló dolgozat is, amely az egyetemi szemináriumi dolgozatok és a szakdolgozat megírási fortélyainak elsajátításához segít hozzá. A diákok megtanulnak önállóan forrásokat keresni, szakirodalmat feldolgozni. A tanulók maguk választhatják ki a programban, hogy az IB által megadott keretrendszeren belül pontosan mely tantárgyakat és milyen szinten szeretnének tanulni saját lehetőségeiket figyelembe véve, amivel szintén a későbbi tanulmányaikat alapozhatják meg.

A magyar irodalom talán az egyetlen tantárgy, amelynek színvonala a magyar rendszerben megszokottat nem éri el - érthetően, hiszen ezt a diákok tanár nélkül, útmutatók alapján maguk tanulják és tesznek le belőle egy felügyelő tanár jelenlétében vizsgát. Ez például nem valószínű, hogy elég lenne egy itthoni magyar szakra való jelentkezéshez. Akinek határozott továbbtanulási elképzelései vannak, annak érdemes a kiválasztott egyetemen előzetesen érdeklődni az IB-tantárgyak felvételiként való elfogadásáról, hogy a céljainak leginkább megfelelő vizsgákat tehesse a két év végén.

A Nemzetközi Érettségit ma már a világ több mint nyolcszáz egyetemén elfogadják, sok helyen felvételi vizsga helyett, vagy kedvezményeket ajánlva. Ezáltal nagyon sok végzett UWC-snek sikerült különböző további ösztöndíjakat szerezve a világ leghíresebb és legszínvonalasabb egyetemein folytatni felsőfokú tanulmányait. Ehhez minden UWC iskolában segítséget kaphatnak a diákok egy illetékes, a továbbtanulással foglalkozó tanártól vagy ottani ügyintézőtől.

Egyesületünk és az iskolák is azt tanácsolják azonban diákjaiknak, hogy ha lehet, térjenek vissza mielőbb (ha máskor nem, tanulmányaik végleges befejeztével) hazájukba, hogy ott tudják majd kamatoztatni, továbbadni mindazt, amit ez a speciális képzés nekik nyújtott.

Elfogadják-e Magyarországon a nemzetközi érettségit, illetve hogyan lehet vele felvételizni magyar felsőoktatási intézménybe?

Az IBO által kiadott érettségi bizonyítvány (a Nemzetközi Érettségi) elfogadottsága magyarországi felsőoktatási intézményekben a 2013-as törvényi változások eredményeképpen ma szűkebb, mint pár évvel ezelőtt, de a közelmúltban ismét pozitívan változott. Ezzel kapcsolatban a legfrissebb információk a http://www.felvi.hu honlapon érhetők el.

Lehet-e csak egy tanévre jelentkezni az ösztöndíjakra?

Az ösztöndíjak minden esetben két évre szólnak. Amennyiben valamilyen előre nem látható körülmény miatt (pl. hosszan tartó, súlyos betegség) a diák ösztöndíjas tanulmányai megszakítására kényszerül, erre is van lehetőség, de az iskolák ebben az esetben is megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy a diák a későbbiekben be tudja fejezni tanulmányait.